Sika Bond T2
156,98 TL + KDV
Sika AnchorFix S 300 ML
105,00 TL + KDV
Sika AnchorFix 1 - 300 ML
131,25 TL + KDV
Sika flex Construction 600 ML.
75,50 TL + KDV
Sika flex-11 FC 600 ML.
134,40 TL + KDV
Arap Zamkı
36,86 TL + KDV
Boncuk Tutkal
68,25 TL + KDV
Glitolin
24,15 TL + KDV
Tavşan Tutkalı
73,50 TL + KDV
Sikaflex Construction 300 ML.
75,50 TL + KDV
Teknobond 400 P
40,43 TL + KDV
Teknobond 400 S
50,93 TL + KDV
Teknobond 401 S
57,23 TL + KDV
Teknobond 401P
46,73 TL + KDV
  • Yeni Ürün
Sikadur-32 Epoksi
881,79 TL + KDV
Sika flex-11 FC 300 ML.
102,69 TL + KDV
Sikaflex Precast 600 ML
78,54 TL + KDV