Sika Bond T2
313,95 TL + KDV
Sika AnchorFix S 300 ML
210,00 TL + KDV
Sika AnchorFix 1 - 300 ML
262,50 TL + KDV
Sika flex Construction 600 ML.
150,99 TL + KDV
Sika flex-11 FC 600 ML.
268,80 TL + KDV
Arap Zamkı Ağaç Reçinesi
73,71 TL + KDV
Boncuk Tutkalı
84,00 TL + KDV
Glitolin
48,30 TL + KDV
Tavşan Tutkalı
105,00 TL + KDV
Sikaflex Construction 300 ML.
150,99 TL + KDV
Teknobond 400 P
80,85 TL + KDV
Teknobond 400 S
101,85 TL + KDV
Teknobond 401 S
114,45 TL + KDV
Teknobond 401P
93,45 TL + KDV
  • Yeni Ürün
Sikadur-32 Epoksi
1.763,58 TL + KDV
Sika flex-11 FC 300 ML.
205,38 TL + KDV
Sikaflex Precast 600 ML
157,08 TL + KDV