Sika Bond T2
246,68 TL + KDV
Sika AnchorFix S 300 ML
165,00 TL + KDV
Sika AnchorFix 1 - 300 ML
206,25 TL + KDV
Sika flex Construction 600 ML.
118,64 TL + KDV
Sika flex-11 FC 600 ML.
211,20 TL + KDV
Arap Zamkı Ağaç Reçinesi
57,92 TL + KDV
Boncuk Tutkalı
66,00 TL + KDV
Glitolin
37,95 TL + KDV
Tavşan Tutkalı
82,50 TL + KDV
Sikaflex Construction 300 ML.
118,64 TL + KDV
Teknobond 400 P
63,53 TL + KDV
Teknobond 400 S
80,03 TL + KDV
Teknobond 401 S
89,93 TL + KDV
Teknobond 401P
73,43 TL + KDV
  • Yeni Ürün
Sikadur-32 Epoksi
1.385,67 TL + KDV
Sika flex-11 FC 300 ML.
161,37 TL + KDV
Sikaflex Precast 600 ML
123,42 TL + KDV